درباره ما

فوق لیسانس روانشانسی عمومی و لیسانس علوم اجتماعی در گرایش مددکاری اجتماعی، نویسنده و پژوهشگر آسیب های اجتماعی.// مشاور خانواده//

با ارائه خدمات در زمینه:
– مشاوره اختلافات خانوادگی
– مشاوره بحران و ارجاع به مراکز بر حسب نیاز و تشخیص
– آموزش مهارتهای زندگی، برگزاری کارگاه آموزشی
– آموزش پیش از ازدواج و مشاوره پیش از ازدواج
– مدیریت Case Management
– نیاز سنجی و اولویت بندی مشکلات روانی و اجتماعی

 

مسعود لویمی مشاور خانواده و کارشناس امور فرهنگی