کمی درباره ی ما

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ

ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

 

🔹لیلا محمدپور. مشاور خانواده، نویسنده و پژوهشگر آسیب های اجتماعی

🔹مسعود لویمی، مشاور خانواده، نویسنده و کارشناس امورات مذهبی و فرهنگی