بایگانی‌ماهانه: اسفند ۱۳۹۶

0

خطرناک ترین جمله دنیا

خطرناک­ترین جمله دنیا چیست؟

گفته می ­شود خطرناک­ ترین جمله این است: «من همینم که هستم.»

در این جمله کوتاه می­ توانیم غرور، لجاجت، خودرأیی، خودخواهی، درجا زدن و به تدریج راندن آدم­ها از اطراف خود را حس کنیم. پس مراقب باشیم هر روز فرصتی هست برای یک قدم بهتر شدن. با تغییرات کوچک، روز به روز حالمون بهتر خواهد شد.خطرناک­ترین جمله دنیا چیست؟

گفته می ­شود خطرناک­ ترین جمله این است: «من همینم که هستم.»

در این جمله کوتاه می­ توانیم غرور، لجاجت، خودرأیی، خودخواهی، درجا زدن و به تدریج راندن آدم­ها از اطراف خود را حس کنیم. پس مراقب باشیم هر روز فرصتی هست برای یک قدم بهتر شدن. با تغییرات کوچک، روز به روز حالمون بهتر خواهد شد……