بایگانی‌ماهانه: تیر ۱۳۹۷

0

جیره بندی آب در آبادان و خرمشهر…

  تنهای تنهای تنهایی مظلوم، مظلوم، مظلومی بی یار، بی یار، بی یاری خوزستان ،خوزستان، خوزستان بی دردا خوابیدن، خوابیدن، نامردا خوابیدن ،خوابیدن ،، اما تو بیداره، بیداری خوزستان ،خوزستان، خوزستان…. ای مردم، ای...

0

بیرانوند شیر علی مردان خان عرصه فوتبال

  روزی که آرش مرز ایران را نشان داد گویا علی بر بازوان او توان داد….   آنگاه که در مقابل چشمان خیره جهان ، آیینه غرور و هیبت رونالدو را شکستی و دلاورمردانه مهار...

0

پارسی را پاس بداریم….

? چرا پارسی را پاس نمی داریم؟!!   زنگ ادبیات بود و کلی شور و شوق ناگفتنی.. کلا در ساعات ادبیات، مجددا بروزرسانی می شدمو انگاری از نو‌ متولد می شدم..   اون روز...