بایگانی‌ ماهانه: آبان ۱۳۹۷

0

چرا باورش سخت است؟!….

  گاهی دانش آموزی برای آمدن به دفتر مشاوره با هزار التماس از من وقت می گیرد، قرار می شود مثلاً فردا ساعت دوم برای مشاوره مراجعه کند. امروز فرداست. اما هر چه انتظار...

0

خطاهای شناختی را بشناسیم…

  ⭕️خطاهای شناختی را بشناسیم چراکه عامل بسیاری از مشکلات و اختلالات روانی همین مشکلات شناختیست که عبارتند از: ?ذهن خوانی mind reading فکر می کنید، بدون شواهد کافی می دانید که دیگران به...

3

بی تو پاییزم….

نفســـم،، در کوچه پس کوچه های رنگارنگ الوان پاییزی و در ته بن بست کوچه عاشقی و کنج انـــارستــان دلــم که بی تــــــ❤ــــو قدم می زنم قارچ های خاطره بد جور چتر باز می...

0

ابعاد عرفانی خشوع…خشوع در نماز

ابعاد عرفانی خشوع  خشوع در نماز نماز در سراپرده گفتگو با خداوند متعال، مقام خاص است، هر چند که اوقات آن بار عام الهی است برای همه بندگان. برای ورود به سراپردۀ حق باید...

1

دهه هشتادی ها نسلی رها شده زیر بارش فضای رسانه ای

دهه هشتادی ها نسلی رها شده زیر بارش فضای رسانه ای    *آنها حاکمان مطلق دنیای مجازی هستند، جزء به جزء زندگی شان را در فضای مجازی به اشتراک می گذارند و حضور فعالی...

0

گفتن فقط به خاطر تو….در انتخاب همسر

اهمیت نقش «ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار»در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ:   ﺣﺘﻤﺎً ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎﻫﺎ ﭼﻘﺪر در ﺧﺮﯾﺪن ﻟﺒﺎس وﺳﻮاس و دﻗـﺖ ﺑـﻪ ﺧﺮج ﻣﯽ دﯾﻢ ..!!اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﯿﺘﻢ ﺑﺎﺷﻪ ..ﺑﺮازﻧـﺪه ي ﻣـﻦ ﺑﺎﺷـﻪ ..ﺑـﺎ...

0

خاشقچی و آنچه نمی دانیم…..

 جمال خاشقچی و آنچه نمی دانیم!!! پدربزرگ او محمد خاشقچی، ترک تبار و پزشک مخصوص شاه عبدالعزیز موسس آل سعود بود. عموی او “عدنان خاشقچی” است. عدنان خاشقچی دلال اسلحه و تاجر بین المللی...

0

علائمی که نشان می دهد درون گرا و مضطربید

  اضطراب صدایی در پس ذهن شماست که می‌گوید “قرار است اتفاق بدی بیفتد.” این همان چیزی است که شما را تا نیمه‌های شب ‌بیدار نگاه می‌دارد: فکر کردن به‌اتفاق شرم‌آوری که پنج سال...

0

آیینه هم باشیم..

  سعی کنیم در خانه برای هم حقیقتا آینه باشیم!! در روایت آمده است؛ مومن آیینه مومن است!! آیا تا به حال از خودمان پرسیده ایم چرا در انبوه واژگان ،از آینه سخن به...