همسر مایه ی آرامش

 

 

طبق فرمایش خداوند عظیم در آیه (۲۱) سوره‌ی روم، آفرینش همسر، چگونه وبا چه هدفی صورت گرفت؟

آیه‌ی (۲۱)سوره روم.از نشانه های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، در میانتان مودّت و رحمت قرار داد؛ در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر میکنند..

آیه‌ی (۲۲) سوره‌ی روم. و از آیات او آفرینش آسمانها و زمین، و تفاوت زبانها و رنگهای شماست؛ در این نشانه هایی است برای عالمان.

آیه‌ی (۲۳) سوره‌ی روم. و از نشانه های او خواب شما در شب و روز است و تلاش و کوششتان برای بهره گیری از فضل پروردگار (و تأمین معاش)؛ در این امور نشانه هایی است برای آنان که گوش شنوا دارند.. 

نکته‌ی مهم آیه‌ی (۲۱) سوره‌ی روم. همسر؛ مآیه‌ی آرامش:

 

این آیه به نخستین سنگ زیربنای جامعه ی بشری یعنی واحد خانواده و رابطه ی روحی حاکم بر آن اشاره دارد. در این آیه، هدف زندگی زناشویی، بقای نسل شمرده نشده؛ بلکه به دست آوردن آرامش گفته شده است. آرامشی که از زندگی زناشویی به دست میآید، به خاطر آن است که این دو جنس، مکمل هم و مایه‌ی شکوفایی و نجات و پرورش یکدیگر هستند؛ به گونه ای که هر یک از آن دو بدون دیگری ناقص است و از طریق همسری، تکامل خویش را باز می یابد. این آرامش منحصر به جنبه ی جسمانی نیست؛..

بلکه جنبه ی روحانی آن مهم تر و قویتر است. ناآرامی های روانی و نبود تعادل روحی و بیماری های گوناگونی که بر اثر ترک ازدواج برای انسان حاصل می شود، شاهد گویای این معنی است. مودت به معنای محبت است، و رحمت به معنای نرمشی که در قلب انسان پیدا میشود و او را برای نیکی کردن به کسی که سزاوار ترحم است، متمایل میکند. در این آیه، مودت مربوط به امور متقابل است؛ مانند محبتی که در میان زن و شوهر وجود دارد و هر یک را وادار به خدمت به دیگری میکند؛ ولی رحمت، یک جانبه و ایثارگرانه است. در واقع در زندگی زناشویی باید دو گونه رابطه ی معنوی برقرار باشد: نخست، رابطه ای که به شکل متقابل جلوه گر می-شود و دیگر خدمات بلاعوض است؛ چرا که در همه ی جوامع انسانی ـ مانند خانواده ـ افراد خردسال و ضعیف و از کارافتاده ای وجود دارند که اگر بخواهند در انتظار خدمات متقابل بنشینند، همیشه محروم خواهند بود. چه لطیف است این تعبیر قرآنی که جوامع انسانی بدون به کار بستن آن هرگز روی آرامش و آسایش را نخواهند دید,( . پیام قرآن، ج ۲، ص ۴۴۷٫)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کتاب: پرسش های زمینی؟پاسخ های آسمانی!

مولف:لیلا محمدپور

انتشارات سرای کتاب,

چاپ دوم, ویرایش جدید, دی ماه

۱۳۹۷

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *