چنار محمودی

 

 

 

 

 

 

بازتوانی عاطفی و روانی مردم مظلوم چنار محمودی لردگان

منصور کاووسی : در روان شناسی

وقتی به ابعاد مختلف فرآیندهای رفتاری – روانی انسان نگاه کنیم ، هر چند برای آموزش ابعاد را تفکیک و جدا از هم در ابعاد مختلف جسمانی ، عقلانی ، اجتماعی ، عاطفی ، روانی ، اخلاقی و….. مورد توجه قرار می دهند ، اما در عمل و زمینه های رشد امکان تفکیک این ابعاد عملا امکان پذیر نبوده و رشد هر بعد منشا در بعدهای دیگر دارد .طبق تحقیقات انجام شده در حوزه ی روان شناسی رشد و تحولی ابعاد رشد فرآیندهای بهم وابسته و پیوسته می باشند که اختلال در یک بعد می تواند کارکرد ابعاد دیگر را هم تحت تاثیر قرار داده و اختلالات مختلفی را ایجاد نماید .

آنچه در هفته ی گذشته بر مردم مظلوم چنار محمودی لردگان گذشت ، شاید سال های سال نتوان روندی عادی بر آن متصور شد ، در واقع بحران و فاجعه ای که گریبان گیر مردم این دیار شد ، همچون آثار یک بمباران اتمی تا سال ها حتی نسل های بعدی را هم درگیر فاجعه ای انسان ساز(مصنوع دست بشر)خواهد نمود .

ابتدا در فضای مجازی انتشار خبری دال بر آلوده شدن مردم نجیب و مظلوم چنار محمودی لردگان به ویروسی ناشناخته با ارقام متفاوت به سرعت نشر یافت ، سپس اظهار نظر های غیرمنطقی و عاری از تدبیر ، غیرکارشناسانه و عجولانه بر وخامت این اوضاع افزود تا جایی که برچسب زدن در صدر گمانه زنی ها و اظهارات ضد و نقیض قرار گرفت ، اما هر اظهار نظر نا بخردانه همچون بمب اتمی بود که تن رنجور ، بیمار و زجر کشیده مردم این روستا را متلاشی ، روح و روان آنان را نابود و…. می کرد .

 

در بختیاری ها ضرب المثلی به این مضمون است « زخم شمشیر آدم را نمی کشد و جای آن به مرور خوب می شود ، اما زخم زبان نه پاک می شود و نه خوب » . در واقع آنچه مردم مظلوم و زجرکشیده ی این مردم را نابود کرد ، دردکشنده و درمان ناپذیر ویروس HIV نبوده و نیست ، آنچه باعث نابودی این مردم شده ، تنش های روانی ، عاطفی ، اجتماعی و اخلاقی این فاجعه است که تا سال ها زندگی مردم چنار محمودی را تحت فشار و تاثیر ویران گر قرار خواهد داد ، اظهارات شتاب زده و غیرکارشناسی شده ی مسئولین و متولیان بهداشت و درمان ،عمق این زخم روانی ، عاطفی ، اجتماعی و….را چند برابر کرده است ، زخمی که ناجوانمردانه بر تن و روان مردمی نشست که نجابت ، پاکی و غیرت آنان زبان زد خاص و عام بوده است ، اما امروز دیگر شکاکی ، وسواس ، اضطراب محیطی ، انزوا ، افسردگی ، و ده ها اختلال روانی و عاطفی کمترین پیامد آن است.به هر نحوی که موضوع را مورد تجزیه و تحلیل، تحقیق و…. قرار دهیم ، به حقیقت تلخ و غم انگیزی خواهیم رسید و آن هم مردم چنار محمودی به راحتی نمی توانند زیر بار این فاجعه کمر راست کرده و روند عادی به زندگی خویش دهند . حتی نسل های بعدی این مردم هم بر روح و روان خویش آثار این بحران را یدک خواهند کشید .

راهکار برون رفت از این وضعیت

در حوزه ی روان شناسی سوگ و مدیریت بحران ، مبحثی مشترک وجود دارد تحت عنوان «مرحله ی بازتوانی» ، در این مرحله که آخرین مرحله ی چرخه ی مدیریت بحران است تاکید روی بازگرداندن شرایط بحرانی اول به شرایط اضطراری و سپس ایجاد ترند هماهنگ و برنامه ریزی شده برای ایجاد شرایط عادی است ، در این تنش تعادل روانی بخشی از جامعه بخصوص مردم منطقه مختل گردید که همین سرعت ایجاد اختلال بیانگر آن است که مسئولین و متولیان بهداشت و درمان در سه مرحله ی قبل ( پیشگیری ، آمادگی و مقابله ) ناتوان بوده و قدرت عملیاتی مناسبی از خود نشان نداده اند ، حال که در مراحل قبل و مقدم، چرخه ی مدیریت بحران، سیستم درمانگری وزارت بهداشت و درمان معیوب عمل کرده است ، و چون سیستمی معیوب به روند کاری خویش بدون بهره گیری از متخصصین و رفع عیب به فعالیت خویش ادامه دهد ، قطعا در ادامه عیب سیستم منجر به بروز حادثه ، بحران و فاجعه خواهد شد .

در این مهم بر مبنای ضرورت و اهمیت مساله وظیفه ی دولت و نهادهای دولتی و حتی غیر انتفاعی این است که بر مبنای دو رکن درمان و حمایت بخصوص حمایت های روانی ، عاطفی و اجتماعی زمینه را برای کاهش تنش های روانی و فشارهای حاصل از این غفلت مهیا سازند .برنامه ریزی برای درمان و حمایت در ابعاد مختلف برای بازتوانی روانی قربانیان این فاجعه می تواند ترمیم کننده ی اعتماد از دست رفته باشد و مردم چنار محمودی را برای شروع مجدد زندگی وارد چرخه ی زندگی نماید .

کنار غریوم

رحیم عدنانی

بهره گیری از متخصصان حوزه های مختلف روان شناسی ، مددکاری ، مدیریت بحران و…. بهترین راهکار برای کمک به مردمی است که مظلومانه و ناخواسته اسیر روندی فرسایشی و استرس زا شده اند، طبق برآورد های تجربی، علمی، مستند و مستدل ، دو متولی اصلی تامین سلامت روانی جامعه یعنی سازمان بهزیستی و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور در دو دهه ی گذشته در زمینه ی ارایه خدمات روان شناختی و مشاوره به خصوص در زمان بروز بحران ها با اقدامات مداخله گرانه در شرایط بحرانی و اضطراری عملکردی موفق داشته و مورد وثوق می باشند حال می طلبد روند عادی سازی و بازتوانی روانی مردم مظلوم چنار محمودی لردگان را بر عهده گرفته و از طرف دیگر هم دستگاه قضایی و نهادهای رابط برای احقاق حقوق مسلم این مردم فعالانه وارد عمل شده و اقدامات ملموس و عینی خویش را به منصه ظهور برسانند که اگر تلفیقی از اقدامات حمایتگرانه و اقدامات درمانی مناسب با سرعت عمل بالا رخ دهد در مردم آسیب دیده ایجاد امید و آرامش روانی – عاطفی به نحو مطلوب صورت خواهد گرفت .

باید متذکر شد باز سازی و بازتوانی روحی ، روانی ، عاطفی و اجتماعی فرآیندهای زمانبری میباشند که به سرعت و سادگی ترمیم پذیر نبوده و نیستند اما اگر صداقت در گفتار ، عمل و برنامه ها مشهود باشد با بکارگیری تیم های متخصص روان شناسی و مشاوره و تیم سازی مناسب می توان بهبود روند را بصورت حمایتگری و مددکاری اجتماعی به سمت عادی سازی سوق داد .باید گفته شود دلجویی ، عذرخواهی رسمی ، شفاف سازی بر مبنای صداقت و حقیقت گویی و…. توسط مسئولین و متولیان به ویژه کسانی که اظهارات غیر کارشناسانه و ابتدایی و یا سهل انگاری آنان به گسترش این روند دامن زده است جهت اعتماد سازی و در مقابل جلب اعتماد مردم با فرصت سازی مناسب در همان اول کار مورد توجه قرار گیرد .

** منصور کاووسی روان شناس و آسیب شناس اجتماعی

*************************

تکست و متن آهنگ رحیم عدنانی کنار غریو

کنار غریوم که برد نصیوم
یه عمره که سی خوم ایگم ایگریوم
سر لشک زردم بخون کوگ رشتَه
ندونی ز دیریت چه ور مو گدشته
مو همدا پوییزم که شیوسته لیزم
بیو تا پرامه به پا تو بریزم
مو کارون دردم تیام حرس و خینه
دل تنگ خوم دی کلم نینشینه
دلم جور دینشت سر تش ایبازه
ز درد غریوی ایسوسه ایسازه
دل جل به کولم که وسته به دیندات
بیو تا بخوسه به شولیز تیات
دو انگشت سهرن تیام از غم تو
دیه تش بلوزی مکن وا دل مو
دلم گرمسیره
تو ایلاق سوزی که دل سیت ایمیره
کنار غریوم
تو که آسمونا قواته
لوت حوشه حوشه چی باغ نواته
دل چاله گردم هنی موتلاته
که آستاره هر صو چی نابند ناته
ندونم کی ای تو مهی یا که افتو
چه سهدم ز دیریت بیو دی تو امشو
چه تهله شرینم ز دیریت بمیرم
مو برفم تو افتو بزن تا بچیرم

 http://www.asremahahwaz.ir/social/102700

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *