برچسب: استاد رحیم سواری

3

نقش مددکاران در بهزیستی و رفاه خانواده و کودکان

نقش مددکاران در بهزیستی و رفاه خانواده و کودکان:     بهزیستی کودکان، همانند هر حوزۀ عمل دیگری مقرر می­ دارد که مددکاران اجتماعی از نظریۀ عمومی رفتار انسان و محیط اجتماعی دانش کافی...

0

انتقاد نظریه انتقادی,, انتقاد از جامعه ,,,انتقاد از فرهنگ

نظریۀ انتقادی محصول گروهی از نو مارکسیست­های آلمانی است که از حالت نظریۀ مارکسیستی، به ویژه از گرایش آن به جبرگرایی اقتصادی،
دل­خوشی نداشتند. این مکتب در ۲۳ فوریه سال ۱۹۲۳ در فرانکفورت آلمان رسماً پایه­ گذاری شد، هر چند که بسیاری از اعضای آن حتی پیش از این زمان نیز فعال بودند. پس از به قدرت رسیدن نازی­ها در دهۀ ۱۹۳۰، بسیاری از شخصیت­ های این مکتب به ایالات متحده مهاجرت کردند و در مؤسسه­ ای وابسته به دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک به فعالیتشان ادامه دادند. چندی پس از پایان گرفتن جنگ جهانی دوم، برخی از نظریه ­پردازان انتقادی به آلمان بازگشتند و بقیه در ایالات متحد ماندگار شدند……بیشتر کارهای مکتب انتقادی در جهت انتقاد از جامعۀ نوین و اجزای سازنده ­اش بوده است. در حالی که نظریۀ مارکسیستی اولیه بیشتر راجع به اقتصاد بود، مکتب انتقادی جهت گیریش معطوف به سطح فرهنگی و آنچه که واقعیت ­های جامعۀ سرمایه ­داری نوین می­ خواهند بوده است. به این معنا که، کانون تسلط در جهان نوین از اقتصاد به قلمرو فرهنگی انتقال یافته است….مکتب انتقادی بیشتر بر یک صورت از عقلانیت صوری – تکنولوژی نوین – تأکید می­ورزد. برای مثال، مارکوزه (۱۹۶۴) منتقد شدید تکنولوژی نوین بود. او معتقد بود که تکنولوژی در جامعۀ نوین به توتالیتاریسم راه می­برد. در واقع، او می­گوید که این تکنولوژی به روش­های مؤثرتر و حتی «دلخوش ­کننده»ترِ نظارت خارجی بر افراد، منجر می­شود. نمونۀ بارز این قضیه، کاربرد تلویزیون برای اجتماعی شدن و ساکت کردن مردم است (نمونه ­های دیگر، ورزش­ های توده­ ای و سوءاستفاده از سکس است). او این فکر را رد می­کند که تکنولوژی در جهان نوین بی­طرف است و آن را در عوض وسیله ­ای برای تسلط بر مردم می­داند. این وسیله از آن روی مؤثر است که به ظاهر خنثی می­نماید ولی در واقع مردم را به بردگی می­ کشاند. تکنولوژی در خدمت سرکوب فردیت است. تکنولوژی نوین به آزادی درونی کنشگر «تجاوز کرده و آن را در نوردیده است»….نظریه­ پردازان انتقادی انتقادهای مهمی بر آنچه که «صنعت فرهنگی» می­ خوانند، وارد کرده ­اند، یعنی بر ساختارهای عقلانی و دیوانسالارانه (مانند شبکه ­های تلویزیونی)­ ای که مهار فرهنگ نوین را در دست دارند. علاقمندی این نظریه­ پردازان به صنعت فرهنگی، توجه آنان را به مفهوم مارکسیستی «روساختار» و نه زیرساختار اقتصادی، منعکس می­ سازد. صنعت فرهنگی که همان چیزی را که معمولاً «فرهنگ توده ­ای» می­ نامند تولید می­ کند، از سوی این مکتب به عنوان «فرهنگ جهت داده شده، غیر خودجوش، چیزواره شده و ساختگی و نه به عنوان یک چیز واقعی تعریف شده است ……

1

نظریات کارآمد معاصر مددکاری

چکیدۀ نظریه¬های زیر برای مددکارانی است که درصددند در هر شرایطی به مددجویان یاری رسانند. این نظریات عبارتنداز:

نظریات سیستمی خانواده

بسیاری از روابط مددکاری با مددجویانی برقرار می¬شود که عضو جدایی¬ناپذیر خانواده هستند. معمولاً کمک به افراد جوان به ویژه کسانی که از خانواده خود جدا شده¬اند کاری بی¬حاصل است. منشأ نظریه سیستم¬ها علم زیست¬شناسی است که طبق آن ارگانیسم¬های زنده همواره در معرض تغییر و ترکیب مجدد قرار می¬گیرند و در واقع سیستم¬های خودتنظیم هستند…مهم¬ترین مسأله نظریه سیستمی که در فرایند مددکاری به کار گرفته می¬شود این است که مددکار باید موقعیت مددجو را در سیستم خانواده یا همسایگان مورد توجه قرار دهد….نظریه چند فرهنگی

مددکار موفق باید دارای چنان دید وسیعی باشد که تنها به نقش فرهنگ¬های مورد نظر دیگران اکتفا نکند و گرایش¬های فرهنگی خود را نیز بشناسد و خود را با نظریات تاریخی مشاوره و شیوه¬های دیگر فرهنگ¬ها سازگار نماید… در این نظریه تأکید شده است که از دید یک محرم به فرهنگ مددجو بنگریم؛ …..نظریه تحولات و آینده¬نگری

لازم است مددکاران دربارۀ تغییرات فردی و اجتماعی فکر کنند. اساس این شیوه، فرضیات نظری دربارۀ چگونگی سازگاری کلی افراد با تحولات زندگی، میزان قبول تغییر به عنوان چالش نه تهدید و نیز فرایند پیچیده گسستن از گذشته و قبول مسئولیت¬های زندگی نوین است. به همین ترتیب، تحول اجتماعی برای مددکار حائز اهمیت است؛ زیرا افراد در جامعه بزرگی زندگی می¬کنند که همواره در حال تحول است. …نظریه ارزشی

براساس این نظریه بهتر است مددکاران با ارزش¬ها و گرایش¬های اجتماعی روز، پیش روند؛ چرا که تقریباً تمام اعمال مددجو برپایه نظام ارزشی خاصی است. رفتار جنسی مثال بارز این امر است. افرادی که حداقل سه دهه از عمرشان گذشته است به یاد دارند که ارزش¬های فرهنگی کشورشان چه تغییرات مبهوت¬کننده¬ای را پشت سر گذاشته است. …..