تشکیل زندگی به سبک اسلامی

تذکراتی برای تشکیل سبک زندگی اسلامی اعتدال یعنی میانه­ روی و عدم انحراف به سوی افراط یا تفریط است، بر همین اساس، نظام هستی بر بنیان عدالت و اعتدال نهاده شده و انسان کامل نیز معتدل­ ترین شخصیت در همه…