دلزدگی زناشویی

  برشی از کتاب دلزدگی زناشویی: …. از زمانی که تلفن همراه وارد زندگی انسان شده ما شاهد آنیم که مرز میان حوزه ی عمومی و خصوصی به میزان قابل توجه ای شناور شده و هر کس خواسته یا ناخواسته…

ارزیابی تأثیرات اجتماعی فضای مجازی

تاثیر فضای مجازی در نارضایتی های خانوادگی؛   یکی از بزرگترین مسائل اجتماعی که جوامع امروزی به آن مبتلا می باشند ضعف بنیاد خانواده است. از آنجایی که مشکلات خانواده ها به صورت ناهنجاری های اجتماعی بروز می کند خانواده…

ویژگی­های روان‌شناختی فضای مجازی

نظریه­ های ارتباطی یا روان‌شناختی ارتباط نزدیکی دارند. مسئله‌ی اثرپذیری در بیشتر این نظریه­ها به‌عنوان ستون فقرات محسوب می­شود. حال به‌اجمال ویژگی ­های روان‌شناختی فضای مجازی مورد بررسی قرار می­گیرند (دهقان، ۱۳۸۱).

۱) کاهش احساسات[۱]: به دلیل اینکه اغلب ارتباطات در این فضا به‌صورت نوشتاری است اغلب، فاقد احساسی است که در فضای واقعی از طریق قدم زدن، سخن گفتن به دست می­آید. افراد با وجود امکانات ارتباطی در فضای مجازی دیگر اهمیتی به کیفیت روابط نمی­دهند و این مسأله به کاهش بیشتر احساسات منجر می­شود.

۲) متن­گرایی[۲]: علی­رغم امکانات چندرسانه‌ای موجود در فضای مجازی هنوز هم قسمت عمده‌ای از ارتباطات در فضای مجازی را ارتباطات متنی در قالب ایمیل و چت تشکیل می­دهد………