توهم دانستن ,هدیه فضای مجازی

خدا عاقبت همه ما را ختم به خیر کند دراین هیاهوی فضای مجازی و اطلاعات نصف و نیمه و هضم نشده ای که دریافت می کنیم!!!…

چند روزی حول مفید بودن و مفید نبودن داده های فضای مجازی بحثمون بود.از من دلیل تراشی و از اون رد دلیل…یه روز که سرشار از ترنم بودم و فنجان چای به کنار و دراعماق نت بس غرق و سرخوش…

کنارم اومد و نشست و گفت: مادر جان یه سوال؟!!

گفتم : چرا یکی ,,؟! ده تا بپرس!

گفت: شما لطف داری فعلا از شرهمین یکی رهام کن تا بعد…