برچسب گذاری توسط: تنهایی

0

بی خانمان

 ـ – الو خانمِ….؟! ـ بله بفرمایید خودم هستم… ـ متأسفانه آقایی با مشخصات……!!!     **************************************** مشت گره شده  و بی جانش با تکانه های ماشین باز شد, تکه کاغذی کوچک از قفس...