عصر بیشعوری

«انحطاط» در لغت به معنای «پست شدن»، «پستی» و به «پستی گراییدن»، آمده است. انحطاط در حقیقت همان سقوط اخلاقی و سقوط از مقام و جایگاه انسانی است که در برابر کرامت انسانی قرار می‌گیرد. همان کرامتی که یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های حقیقت انسان به شمار می‌رود، و به همین دلیل خداوند به فرشتگان امر فرمود تا در مقابل انسان به خاک بیفتند.
… انحطاط و سقوط اخلاقی که باعث سقوط انسان از مقام و جایگاه انسانی می‌شود، به عوامل مختلفی بستگی دارد. تعدادی از آیات قرآن بیانگر این است که انسان‌ها به جهت غفلت و به کار نگرفتن عقل و اندیشه و عمل نکردن به مقتضای آن، کرامت انسانی خویش را از دست داده‌اند… متأسفانه در قرنی هستیم که توهم دانایی منجر به بروز فاجعه ی عظیم جاهلیت مدرن شده است. جاهلیتی که که هر چیزی را می توان به نام علم به خورد ذهن های خفته داد و همزمان با معضل تکرار پذیری علوم پا به پای بذر پاشی های کلان تا شکوفایی سرزمین جهل پیش رفت. به طوری که ماحصلش چیزی نباشد جزء سرگشتگی ابناء بشر و سقوط دوباره اش. عصری که با ترفندهایی چون تخدیر و تزریق رسانه ای، تقصیر محتوای علمی، و در نهایت با توسل بر تشکیک، تخریب و تحمیر ذهن ها،  آن چنان اندر لعاب واژگان و مفاهیم خوش آب و رنگ…

توهم دانستن ,هدیه فضای مجازی

خدا عاقبت همه ما را ختم به خیر کند دراین هیاهوی فضای مجازی و اطلاعات نصف و نیمه و هضم نشده ای که دریافت می کنیم!!!…

چند روزی حول مفید بودن و مفید نبودن داده های فضای مجازی بحثمون بود.از من دلیل تراشی و از اون رد دلیل…یه روز که سرشار از ترنم بودم و فنجان چای به کنار و دراعماق نت بس غرق و سرخوش…

کنارم اومد و نشست و گفت: مادر جان یه سوال؟!!

گفتم : چرا یکی ,,؟! ده تا بپرس!

گفت: شما لطف داری فعلا از شرهمین یکی رهام کن تا بعد…