سال نو,حُسن قول, حُسن خُلق

  گفت: کم گوی و گزیده گوی چون دُرّ تا ز اندک تو جهان شود پُر   گفتم : اگر خلاف واقع سخن گوییم زین کم گفتن و گزیده گویی، دُرّی که حاصل نمیشود هیچ، به ضربه ی ریگ سخن…