چالش عکس

لحظاتی از بروز رسانی تصویر پروفایلم نگذشته بود که بابتش پیام پشت پیام دریافت کردم. یه عده, به به و چهچه ای حواله کردند و عده ای هم به ارسال انواع ایموجی بوس وقلب وگل بسنده کردند. دراین میون جالب…