برچسب: شیدایی

0

اگه دوسم داری….

  اول صبحی وارد محل کارم که شدم صدای های و هوی چنان بلند بود که تا ته راهرو به گوش می رسید: مشتاقانه قدمهامو بلندتر کردم تا ببینم چه خبرشده؟ وارد دفترم که...

0

بی مهر رُخت

مهراست و

بی مهر رُخت ای مهر

مرا خواب , دگر نیست!!

ای قابله جان

گو تو کجاااایی که مرا حال, دگر نیست؟!…….