عصر مدیریت بدن

نگاهی به سلسله‌مراتب ارزش‌هاي اجتماعی جوامع مختلف در دوره­ هاي گوناگون نشان می‌دهد، زیبایی یکی از ارزش‌هاي مهم اجتماعی با مصادیق و جلوه­ هاي بسیار متنوع است و معمولاً بر آن تأکید بسیار زیادي می‌شود. به‌گونه‌ای که محرومیت از آن می‌تواند به لحاظ جامعه‌شناختی موجب محرومیت از بسیاري از مزایاي اجتماعی شود و به لحاظ روان‌شناختی افراد را دچار ناکامی و پیامدهاي منفی پس‌ازآن کند. این ارزش در کنار ارزش‌هاي مهم دیگري نظیر امنیت، احترام و آزادي به شیوه­ هاي مختلفی قابل حصول است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مصرف به شمار می‌رود. مصرف در حقیقت یکی از راه‌کارهای مهم انسان امروز براي دستیابی به هویت و بیان تمایز محسوب می‌شود که جلوه­ هاي آن در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی امروز از نوع غذاهاي مصرفی گرفته تا نحوة گذران اوقات فراغت یا حتی طرح و نقشۀ محل سکونت آشکار است…….مدیریت بدن به معنای دست‌کاری در نمای ظاهری بدن است. با ظهور عصر جدید، نمای ظاهری کردارهای بدن اهمیتی خاص یافته­ اند. بدن دیگر نه فقط از بعد زیست‌شناختی، بلکه به‌عنوان محصولی اجتماعی و روان‌شناختی مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس مدیریت بدن به معنای نظارت و دست‌کاری مستمر ویژگی‌های ظاهری و مرئی بدن است. این مفهوم به کمک معرف­های کنترل وزن (از طریق ورزش، رژیم غذایی و دارو)، دست‌کاری پزشکی (جراحی بینی و پلاستیک)، و میزان اهمیت دادن به مراقبت­های بهداشتی و آرایشی (استحمام روزانه، آرایش مو، آرایش و اصلاح صورت، استفاده از عطر…….