ارزیابی تأثیرات اجتماعی فضای مجازی

تاثیر فضای مجازی در نارضایتی های خانوادگی؛   یکی از بزرگترین مسائل اجتماعی که جوامع امروزی به آن مبتلا می باشند ضعف بنیاد خانواده است. از آنجایی که مشکلات خانواده ها به صورت ناهنجاری های اجتماعی بروز می کند خانواده…

توهم دانستن ,هدیه فضای مجازی

خدا عاقبت همه ما را ختم به خیر کند دراین هیاهوی فضای مجازی و اطلاعات نصف و نیمه و هضم نشده ای که دریافت می کنیم!!!…

چند روزی حول مفید بودن و مفید نبودن داده های فضای مجازی بحثمون بود.از من دلیل تراشی و از اون رد دلیل…یه روز که سرشار از ترنم بودم و فنجان چای به کنار و دراعماق نت بس غرق و سرخوش…

کنارم اومد و نشست و گفت: مادر جان یه سوال؟!!

گفتم : چرا یکی ,,؟! ده تا بپرس!

گفت: شما لطف داری فعلا از شرهمین یکی رهام کن تا بعد…