ویژگی­های روان‌شناختی فضای مجازی

نظریه­ های ارتباطی یا روان‌شناختی ارتباط نزدیکی دارند. مسئله‌ی اثرپذیری در بیشتر این نظریه­ها به‌عنوان ستون فقرات محسوب می­شود. حال به‌اجمال ویژگی ­های روان‌شناختی فضای مجازی مورد بررسی قرار می­گیرند (دهقان، ۱۳۸۱).

۱) کاهش احساسات[۱]: به دلیل اینکه اغلب ارتباطات در این فضا به‌صورت نوشتاری است اغلب، فاقد احساسی است که در فضای واقعی از طریق قدم زدن، سخن گفتن به دست می­آید. افراد با وجود امکانات ارتباطی در فضای مجازی دیگر اهمیتی به کیفیت روابط نمی­دهند و این مسأله به کاهش بیشتر احساسات منجر می­شود.

۲) متن­گرایی[۲]: علی­رغم امکانات چندرسانه‌ای موجود در فضای مجازی هنوز هم قسمت عمده‌ای از ارتباطات در فضای مجازی را ارتباطات متنی در قالب ایمیل و چت تشکیل می­دهد………