برچسب گذاری توسط: لیلا عبدی

0

ابرام خان

 “ابرام خان“ نشر آداش منتشر کرد.. رقص قلمی تازه از مهربانوی آب و آیینه نشان سرکار خانم “لیلا عبدی”   …می‌دونی چیه ابرام خان؟ خدا واست نخواد.. از این بد، بدترم هست. وقتی داغی...

1

یک تراس منتظر….

یک تراس منتظر ..به نگاه عاشقانه مردی ..که آسمان را ..نیمه شب ..می بوسد و زنی که گیسوانش را پرده ی شب کرده تا مکرر عاشق شود در نگاه بران و سلطه جوی مرد...