اسم و رسم

    «اسم‌ها شما را به اینجا و آنجا نکشاند هیچ‌کسی به جایی نمی‌رسد مگر اینکه از خدا بترسد.»   انحطاط ما از همان وقتی آغاز شد که بجای تبعیت از رسم اولیاء الهی، یدک کش اسم شان گشته ایم..…