بوی مهر و بوی باروت

گلبرگی معطر به نام بوی ماه مهر   اشتباه پزشک، زير خاک دفن ميشود اشتباه یک مهندس، روى خاک سقوط ميكند، و اشتباه یک معلم، روى خاک راه مي رود و جهانى را به فنا مي کشاند…!!! ❗️پی نوشت❗️: شخصی…

کلید سلامت روان …

✳ در حاشیه هفته سلامت روان✳ ?تلنگری بر اهالی محترم زر، زور، میز ، غرور و هزار البته بنده ی کور..!!! می گویند:کسی که حرف می زند می کارد و آنکه گوش می دهد درو می کند. اما من می…