اشک و خاک

  «رقص بی تاب اشک و خاک و قلم»   کافیست هوای دلت سخت بارانی شود، دیگر بهانه را می خواهی چکار؟! بهانه بی بهانه خودش تنگ تنگ درآغوشت می کشد! مثلا همین باران. بهانه خوبی ست برای آن وقت…