آیینه هم باشیم..

 

سعی کنیم در خانه برای هم حقیقتا آینه باشیم!!
در روایت آمده است؛ مومن آیینه مومن است!! آیا تا به حال از خودمان پرسیده ایم چرا در انبوه واژگان ،از آینه سخن به میان آمده است؟!!
 مگر آینه چه ویژگی هایی دارد؟!!…
۱⃣  آینه هم قشنگی را نشان می دهد و هم زشتی‌را،
?پس همسران مکلفندهم به هم تذکر دهند و هم همدیگر را تشویق کنند!! و فقط به نقد هم ننشینند!!
۲⃣  آینه به خودت و بدون واسطه تذکر می دهد!!
?پس سعی کنید ، دیگران را وارد مباحث و مسائل خود نکنید!!
۳⃣  آینه بی سرو صدا مطلبی را می گوید!!
? پس وقتی با همسرت بحث می کنی هیاهو به راه نینداز و صدایت را بلند نکن!! و با نرمی سخن بگو..

۴⃣  آینه چه کوچک باشد چه بزرگ، چه سالم باشد چه شکسته ،در هرصورت تصویر حقیقی را نشان می دهد ا!! نه کم کاری دارد و نه غلو می کند!!
?پس در گفتار ،نه متمول بودن فردو نه فقرش،نه موقعیت شغلی و نه اعتبار اجتماعی اش ونه هیچ چیز دیگر تکانت ندهد!! فقط همیشه معیارت حق باشد و عمل به حق و دائما به سخن حق‌ آراسته باش.

۵⃣  آینه مُزد نمی خواهد…!!
?آینه اگر چیزی می گوید مزد نمی خواهد، انتظاری ندارد،اما ما نادانسته روی هم منت می گذاریم!! و سقف انتظاراتمان از هم بسیار بلند است!!…

۶⃣  آینه اخمو نیست،،،ترشرویی نمیکند…!!
?اگر کسل بودی و موهایت به هم ریخته بود،آینه نمیگوید حالا که موهایت ژولیده ست مُردشور آن قیافه ات را ببرند…!! نق نق نمی‌ کند و نمی گوید، این چه قیافه ایست که برای خودت درست کرده ای!!..
۷⃣  اگر به آینه نور بتابانیم، نور را به خودمان بر می گرداند…!!
? پس حواسمان باشد در زندگی به نور ایمان همدیگر را چنان فروزان کنیم، تا دلهامان منور شودو جایی برای ظلمات باقی نماند!!

@goolbarg_mehr?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *