تأثیرات تلفن همراه بر دلزدگی زناشوئی

تأثیرات تلفن همراه بر دلزدگی زناشوئی

چکیده:

از زمانی که تلفن همراه وارد زندگی انسان شده ما شاهد آنیم که مرز میان حوزه ی عمومی و خصوصی به میزان قابل توجه ای شناور شده و هر کس خواسته یا ناخواسته در معرض شنود گفتگوهایی است که افراد با تلفن همراه انجام می دهند و در آن به بیان مسائل شخصی، حرفه ای و یا خانوادگی خود می‌پردازند که این نوع مکالمه ی آزاد و شریک کردن دیگران در صحبت ها و مکالمات می تواند منجر به سوء استفاده های بسیاری شود. از بارزترین تأثیرات منفی تلفن همراه، گسترش و توزیع عکس ها و فیلم‌های ناخواسته از زندگی خصوصی افراد است. به دلیل همه گیر بودن این فناوری و عدم توانایی کنترل این رسانه، عکس ها و فیلم های زیادی به شکل ندانسته از افراد ضبط و در سطح جامعه پخش شده که منجر به فروپاشی روابط بسیاری از افراد شده است.

علاوه بر این ، در حوزه روابط زناشوئی نیز معلوم گردیده استفاده کنندگان مفرط از تلفن همراه در مقایسه با کسانی که از تلفن همراه استفاده­ ی افراطی ندارند، مدت زمان کوتاه‌تری را به زندگی زناشویی اختصاص می­دهند. و متعاقب همین امر دچار چالش های متعدد از جمله دلزدگی زناشوئی میشوند..

این مقاله خروجی تحقیقی ست میدانی ،که هدف از آن ,بررسی رابطه بین سبک زندگی واعتیاد به تلفن همراه با دلزدگی زناشوئی است که از روش نمونه گیری چند مرحله ای و از طریق پرسشنامه های مربوطه انجام شد. و درتجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید،

کلیدواژه ها:

سبک زندگی

امنیــت حریم خصوصی

دلـــزدگی زناشوئی

اعتـــیاد به تلفن هــــمراه

تأثیرات مثبت تلفن همراه بر همه کاملاً مشهود است. این تأثیرات مثبت می تواند در راستای تمام تأثیرات مثبتی باشد که هر فناوری نوینی در زندگی امروزه داراست. تأثیراتی از قبیل: تسهیل ارتباطات، کاهش موانع زمانی و مکانی در ارتباط، گسترش شبکه اطلاع رسانی و امکان همیشه در دسترس بودن و تبادل سریع اطلاعات. به طور خاص از دیگر تأثیرات مثبت تلفن همراه، امکان استفاده از اینترنت در هر زمان و دسترسی به هرگونه اطلاعاتی در هر مکان و زمانی است و تأثیرات مثبت تلفن همراه میتواند بیشتر در رابطه با فوائد فناوری آن باشد. به عنوان مقوله ای که سعی می کند جدا از فرهنگ عمل کند، زیرا هرگونه فناوری ای از قبیل تلفن همراه سعی می کند قائم به ذات خود باشد و در بستری که از آن پدید آمده یعنی بستر فناوری رشد کند و ماندگار شود. ولی در جریان این رشد و توزیع ها خواه ناخواه عوامل دیگری نیز دخیل می شود. تلفن همراه نیز مانند سایر فناوری‌های علاوه بر تأثیرات مثبت تأثیرات منفی ای نیز دارد و این تأثیرات منفی بستر دیگری را که فناوری به طور نامحسوس در آن در حال جریان است مشخص می کند. به عنوان مثال از مهم ترین تأثیرات تلفن همراه برای جامعه گسترش بعضی اطلاعات ناخواسته از بطن جامعه است. به طور مثال با گسترش سیستم عکس برداری دیجیتالی با تلفن همراه و یا با وجود امکان فیلم برداری و توزیع همزمان آن از طریق بلوتوث، این امکان وجود دارد که هر اطلاعاتی یا هر واقعه ای که گسترش آن برای افکار عمومی مضر است به راحتی گسترش یابد و امکان کنترل و ریشه کن کردن آن پس از توزیع نیز تقریباً غیر ممکن گردد. حتی از طریق رسانه پیامک (SMS ) نیز می‌شود بعضی اطلاعات محرمانه، اخبار کاذب و مطالب منافی عفت عمومی را در سطح جامعه گسترش داد. شناور شدن حوزه ی عمومی و خصوصی نیز از دیگر مقوله های منفی استفاده از این فن آوری است (اسکندری، ۱۳۹۳).

از زمانی که تلفن همراه وارد زندگی انسان شده ما شاهد آنیم که مرز میان حوزه ی عمومی و خصوصی به میزان قابل توجه ای شناور شده و هر کس خواسته یا ناخواسته در معرض شنود گفتگوهایی است که افراد با تلفن همراه انجام می دهند و در آن به بیان مسائل شخصی، حرفه ای و یا خانوادگی خود می‌پردازند که این نوع مکالمه ی آزاد و شریک کردن دیگران در صحبت ها و مکالمات می تواند منجر به سوء استفاده های بسیاری شود. از بارزترین تأثیرات منفی تلفن همراه، گسترش و توزیع عکس ها و فیلم‌های ناخواسته از زندگی خصوصی افراد است. به دلیل همه گیر بودن این فناوری و عدم توانایی کنترل این رسانه، عکس ها و فیلم های زیادی به شکل ندانسته از افراد ضبط و در سطح جامعه پخش شده که منجر به فروپاشی روابط بسیاری از افراد شده است. بنابراین تمامی این خصوصیات منفی به طور مستقیم بر زندگی فردی و به طور غیرمستقیم به بدنه جامعه ضربه می زند. یکی از مهم‌ترین چالش هایی که این وسیله ارتباطی به همراه دارد میزان و چگونگی تأثیرگذاری آن بر روابط خانوادگی است. عده ای بر این باورند که استفاده ی گسترده از تلفن همراه و سرویس های اینترنتی به دلایلی چون به وجود آمدن سوء تفاهم های گسترده در روابط افراد خارج از خانواده و غیر فیزیکی شدن روابط موجب از هم پاشیدگی و گسست روابط خانوادگی شده است.بطوریکه استفاده کنندگان مفرط از تلفن همراه در مقایسه با کسانی که از تلفن همراه، استفاده­ ی افراطی ندارند، مدت زمان کوتاه‌تری را به زندگی زناشویی اختصاص می­دهند. ومتعاقب همین امر علاوه بر پدید امدن مشکلات عدیده در روابط عاطفی زوجین، در نهایت دلزدگی زناشوئی  نیزحادث میشود.

دامنه ی آسیب شناسی حضور تلفن همراه در خانواده این روزها به جوانان و نوجوانان و حتی کودکان خانواده نیز کشیده شده است. در حالی که در این باره هم عده ای معتقدند در اختیار قرار دادن آن برای فرزندان خانواده نوعی کنترل آن ها محسوب می شود و امنیتی را برای والدین به همراه دارد. عده ای نیز بر این باورند که عدم کنترل کافی روی ارتباطاتی که فرزندان با این وسیله می توانند بر قرار کنند و حتی در برخی موارد اعتیاد آن ها به این وسیله تأثیرات مخربی بر آن‌ها می گذارد (کامبیپپو و سوگیرا ، ۲۰۰۵).

 

از طرفی، تحقیقات نشان داده در برخی  از جاها که این وسیله ارتباطی قدمت بیشتری دارد فرهنگ استفاده از آن نیز جا افتاده است و مانند روزها و سال های اول رد پای آسیب، چندان دیده نمیشود و شاید به همین دلیل باشد  که میتوان گفت تلفن همراه به تنهایی نمی تواند اثر سازنده یا مخرب در روابط خانوادگی داشته باشد بلکه می‌تواند اعتماد یا بی‌اعتمادی که براساس عوامل متعدد میان افراد خانواده شکل گرفته را تقویت یا تضعیف کند. اعتیاد به تلفن همراه یا استفاده ی مفرط از آن یکی از موارد رفتاری مرتبط با ظرفیت اعتیادآوری اینترنت است. در این حوزه پژوهش های کمی صورت گرفته است، با این وجود شواهد نشان دهنده ی آن است که استفاده ی مفرط از تلفن همراه مرتبط با الگوهای رفتاری دیگر از جمله بیدار ماندن در شب و اشتغال به تبادل پیام کوتاه و همچنین وابستگی عاطفی است که در ذهن کاربران ایجاد می‌شود. به طوری که این افراد معتقدند که بدون استفاده از تلفن همراه قادر به زندگی کردن نیستند.

پیامک, امروزه ایده آل ترین مسیر ارتباطی با جنس مخالف محسوب می شود. علاقه به پیامک بازی در جامعه ی ما تا حدی پیش رفته است که برخی افراد به ویژه قشر جوان و نوجوان به داشتن جنون پیامک بازی  معروف شده اند و گذشت زمان و فروکش کردن تب ارتباط پیامکی نیز از این علاقه نکاسته است. عده ی دیگر به ارسال پیامک در ساعات بیکاری شبانه و پیش از خواب معتادند به طوری که گوشی تلفن همراه خود را با خود بستر خواب می برند. این مسائل به تنهایی آسیب جدی و فرهنگی را گوشزد میکند. فرصتی که میتوان با مطالعه، تفریح و ورزش سپری کرد در  ثانیه ها و دقیقه ها و حتی ساعت ها پیامک بازی تلف می شود و جز خستگی و خمودگی سودی ندارد. علاوه بر این سرویس پیام چندرسانه ای ( MMS) که اجازه می دهد تا متون به همراه صدا و تصاویر بر روی تلفن های همراه منتقل شوند هر روز بیش از پیش بر جذابیت سرویس پیام کوتاه، نسبت به پست الکترونیکی افزوده است (پناهی و همکاران، ۱۳۹۲).

امروزه تأثیرات و بستر سازی های تلفن همراه برای برخی از مقاصد نامناسب افراطی و گاه هنجارشکنانه، موجب نگرانی نهادهای سیاسی و اجتماعی شده است. تلفن همراه به واسطه ی برخی ویژگی ها همچون سرعت انتقال، تنوع مطالب و ارزان بودن آن که از شاخصه های مهم رسانه های پست مدرن می باشد به راحتی در اختیار افراد با سبک ها و هنجارهای مختلف قرار گرفته و این امر به مرور میزان کنترل خانواده ها و مدارس بر آموخته‌های نسل جدید و نیز کیفیت و جهت گیری های آموزشی و تربیتی خانواده ها، مدارس و جامعه را متأثر ساخته است. در تحلیل اجتماعی از شیوه ی بهره گیری تلفن همراه، باید خاطر نشان ساخت تکنولوژی مذکور موجب کاهش حضور عوامل انسانی در تعاملات روزانه، القا ضرورت پذیرش زبان واحد در بطن برنامه ها و تبدیل زبان انگلیسی به زبان جهانی شده است. ارتباط‌دهی، تداوم بخشی، مفرح سازی، تحریک‌پذیری، برخی پیامدهای نامناسب اجتماعی مانند اعتیاد روانی، تزلزل ارزش ها، کاهش تعاملات اجتماعی، زوال تدریجی ادبیات ملی، بلوغ زودرس و به خطر افتادن امنیت شخصی را به دنبال دارد. بنابراین با توجه به اینکه سلامت روانی کودکان و نوجوانان یکی از مقوله های مهم در مباحث روانشناسی و جامعه شناسی محسوب می شود و همچنین با توجه به این مسأله که امروزه بسیاری از دانش آموزان در مقاطع پایین تحصیلی به تلفن همراه دسترسی دارند و از آن استفاده های مختلفی به عمل می آورند، لذا از جمله مشکلاتی که ممکن است برای دانش آموزان که به عنوان آینده سازان جامعه در نتیجه اشتغال زیاد با تلفن همراه پیش بیاید، افت تحصیلی و کاهش عملکرد آموزشی آنان می باشد (فورتوناتی ، ۲۰۰۱؛ به نقل از عاملی، ۱۳۸۴).

 

نتیجه گیری:

بنابر نتایج پژوهش بین اعتیاد به تلفن همراه با دلزدگی زناشویی جامعه نمونه رابطه مثبت و معنی­ داری وجود دارد. لذا این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. این یافته با نتایج پژوهش لیپ و همکاران (۲۰۱۴) که به این نتیجه رسیده ­اند که بین اعتیاد به تلفن همراه با دلزدگی زناشویی رابطه مثبت وجود دارد، همسو و هماهنگ است. در تبیین این یافته می­توان عنوان نمود که استفاده کنندگان مفرط از تلفن همراه در مقایسه با کسانی که از تلفن همراه استفاده­ ی افراطی ندارند، مدت زمان کوتاه‌تری را به زندگی زناشویی اختصاص می­دهند. بنابراین وقتی همسر به دلیل مشغولیت زیاد به تلفن همراه، فرصت چندانی برای شریک زندگی خود و مسئولیت‌های زندگی خود پیدا نکند، لذا دلزدگی زناشویی وی قابل پیش ­بینی و قابل توجیه خواهد بود. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

سبک زندگی و دلزدگی زناشویی.

مولف: لیلا محمدپور

زمستان ۱۳۹٫ بزودی قابل دسترسی برای همگان

 

 ⚠کپی مطالب صرفا با قید نام مولف بلامانع است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *