سرگذشت زن در طول تاريخ

اسلام آئين و دين الهي است، اسلام فرهنگ فطرت و آهنگي هماهنگ با تمام شئون انسان و انسانيت است، نظام مسائل و قوانين در اسلام از جانب خداوند بزرگي است كه بناي ساختمان انسان را بنا نهاده، او كه مي‏ داند انسان چيست و كيست و داراي چه ظاهر و باطني است، براساس كيان و حيثيت و موجوديت او قانون وضع كرده، و وي را به حقايقي كه بايد برسد هدايت نموده است.

اما اقوام و مللي كه بر اثر كبر و نخوت از تعاليم حق، كه به وسيلة كتب آسماني، و زبان پاك انبيا، تبليغ مي‏شد جدا مي ‏زيستند، در تمام امور جهان و انسان دچار انحراف فكري شدند، و نسبت به هستي و مخلوقات آن اغلب، در قضاوت خود به تاريكي ره سپردند،
و مسائلي دور از حقيقت، و مطالبي خلاف واقعيت گفتند، و براساس همان برداشت‏ هاي غلط و قضاوت‏ هاي ظالمانه زندگي كردند، و از اين طريق ظلم سنگيني بر خود و ديگران روا داشتند و صفحات تاريخ حيات را به زشتي و پليدي نقاشي كردند.

از جمله قضاوت‏ هاي غلط در طول تاريخ و در تمام جوامع انساني نگاهي غلط به آفرينش زن بود. قضاوتي دور از حقيقت و امري خلاف اخلاق و انسانيت، و برنامه ‏اي ضدحق و واقعيت!!….در اين ميان ددمنشي مردم جاهل فوق‏ العاده شگفت‏ آور بود چنان كه مسيحياني كه از آئين الهي مسيحيت منحرف شده بودند چنين مي‏گفتند كه: زن را بايد مانند دهان سگ، دهن‏ بندزد، و در اينكه آيا روح زن روحي بشري است يا حيواني مردد بودند….. و بالاخره در يونان كه مهد علم و دانش و فلسفه و حكمت بود زائيدن دختر به وسيلة زن جرم بود و تا دوبار دختر زائيدن، زن بيچاره را در دادگاه محكوم به پرداخت جريمه و بار سوم محكوم به اعدام مي‏ كردند. و در بين اعراب نيز زنده به گور كردن دختران امري عادي و ساده بود……اما وقتي آئين پاك محمدي از بلنداي افق رحمت درخشيد و اسلام ناب محمدي پديدار گشت، خط بطلاني بر روي تمامي اين ياوه‏ هاي بي ‏مقدار كشيد آنجا كه حضرت حق در آية ۲۱ سورة نور فرمود:

«و مِن آياتهِ انْ خَلَقَ لكم مِن انفسكم ازواجاً لِتَسكنُوُا اِلَيها» و «از نشانه‏ هاي قدرت خداوند اين است كه همسران شما را از جنس شما قرار داد تا بوسيلة آنها آرامش يابيد.»……