نشخوار افکار دومین علت افسردگی زنان

?نشخوار افکار دومین علت افزایش افسردگی در زنان نسبت به مردان است. به فکرهای همین الان تان توجه کنید،گویی در حال شنا کردن درون آنها هستید. وقتی مدتی طولانی در یک دایره فکری گیر می افتید ،خودتان را خسته و…