بی تو پاییزم

  نفســـم،، در میان کوچه های رنگارنگ پاییز و در ته بن بست کوچه عاشقی و کنج انـــارستــان دلــم که بی تــــــ❤ــــو قدم می زنم قارچ های خاطره بد جور چتر باز می کنند…… ومن زیر تازیانه رگبار آسمان چشمانم…