علائم دلزدگی

نظرات متنوعی در علائم دلزگی وجود دارد که در اینجا به چند نمونه از آن ها اشاره می‌شود. بر طبق نظر ناگت[۱] (۲۰۰۵) علائم دلزدگی، شامل: کمبود عمومی اشتیاق، عدم رضایت، فرسودگی عاطفی – بی‌احساسی و کمبود علاقه است. افراد دلزده ممکن است احساس کنند که با وجود تلاش فراوان کمتر به نتیجه دلخواهشان می‌رسند. آن‌ها ممکن است نسبت به حالت عادی، زودتر خشمگین شوند و احساس کنند که توانایی خوش‌گذرانی و حس شوخ‌طبعی‌شان را از دست ‌داده‌اند (به نقل از موسوی زاده، ۱۳۸۸).

پاینز (۲۰۰۵) معتقد است فرد دلزده احساس پوچی و تهی بودن می‌کند. خستگی، فرسودگی و از پا افتادن را به‌طور کامل تجربه می‌کند، زندگی به نظرش هیچ معنایی ندارد، احساس می‌کند در تله و دامی افتاده است که نمی‌تواند از آن خارج شود، در انجام نقش‌های مختلف اجتماعی ناقص بودن می‌کند، احساس می‌کند بر زندگی‌اش کنترلی ندارد، نسبت به اطرافیان و برقرار کردن ارتباط با آن‌ها بی‌میل می‌شود و درنهایت ناامیدی و دلزدگی را تجربه می‌کند …….