صورتک…..

همه ما وقتی از کودکی و برای اولین بار واژگانی بمانند قاتل, دزد, متجاوز جنسی, آدم ربا و …را شنیدیم علاوه بر یکه خوردن ,برای درک عمیق تر مفهوم برای خودمان  شروع به تصویر سازی ذهنی کردیم ,تا با چینش…