ازدواج موفق

ازدواج موفق….!!!   ای کمیل، هیچ کار و حرکتی نیست مگر اینکه تو به شناخت و معرفت آن نیازمند هستی. (کاشف­الغطاء، بی­تا، ۱۴۷) و چه زیبا و روشنگرانه قرآن حکیم می­فرمایند: «و ما یَستَوِی الأعمی وَ البَصیرٌ» نابینا و بینا…