سلام فرمانده

هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها [= دشمنان‌]، آماده سازید! و (همچنین) اسبهای ورزیده (برای میدان نبرد)، تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید! و (همچنین) گروه دیگری غیر از اینها را، که شما نمی‌شناسید و خدا آنها را می‌شناسد! و هر چه در راه خدا (و تقویت بنیه دفاعی اسلام) انفاق کنید، بطور کامل به شما بازگردانده می‌شود، و به شما ستم نخواهد شد!

از کربلای معلی تا کربلای خوزستان

را عاشورا را بزرگش می کنید جنگی بود فی مابین قریش با قریش؟! اصلا چرا امام پیشنهاد صلح را نپذیرفتند؟!
▪️چرا بعد از فتح خرمشهر جنگ را ادامه دادید؟! چرا پیشنهاد صلح را نپذیرفتید؟

همه می دانیم”اکثریت”هیچگاه دال بر “حقانیت “نیست!
وآنانکه ملاک عملشان “خیل کثیر” است؛ بدین جهل تا قیام قیامت حساب اندر حساب باید پس بدهند و بار این گناه بردوششان است الی الابد…همانطور که عمود خیمه گاه نگاهدارنده خیمه است “حاکمیت” نیز تنظیم کننده و نگاهدارنده توانهاست.
چنانچه این تنظیم به دست نااهل افتد بدیهی ست سلب توان پیشرفت قطعی خواهد شد!!
وطبق نظام آفرینش هرآنچه مانع پیشرفت و‌تعالی گردد حذفش از صحنه روزگار الزامی ست…به تعبیر امام راحل ره جنگ ما تکرار عاشورا بود!!
جامعه بشری مکلف است برای اینکه در صراط المستقیم قرار گیرد بر ضد ظالمان و ستمگران و ناهنجاری ها بپا خیزد و جهاد کند و این میسر نخواهد شد مگر به اینکه آن جامعه به فرهنگ جهاد وروحیه شهادت طلبی آذین باشدواین هم بدست نخواهد آمد مگر آنکه نظام خانواده دارای ثبات باشد چراکه خانواده کارگاه انسان سازی ست و پرورش کارآمد غالبا در بطن خانواده ست!
و هشت سال دفاع مقدس را پرورش یافتگان “درک ” هدایت کردند نه صاحبان “مدرک”…!!!………………….