دلزدگی زناشویی

  برشی از کتاب دلزدگی زناشویی: …. از زمانی که تلفن همراه وارد زندگی انسان شده ما شاهد آنیم که مرز میان حوزه ی عمومی و خصوصی به میزان قابل توجه ای شناور شده و هر کس خواسته یا ناخواسته…

بررسی دلزدگی زناشوئی از دیدگاه روان تحلیلی و دیدگاه وجودی

مطابق دیدگاه روان پویایی تفاوت­های جنسیتی در رابطه رمانتیک نتیجه تفاوت تجارب کودکی و مراحل رشد روانی جنسی است که دختران و پسران با آن مواجه می­شوند. به‌طورکلی در جریان رشد دو پدیده اهمیت زیادی دارد: تکامل مفهوم خویشتن مستقل در عین وابستگی و تکامل هویت جنسی واضح به‌عنوان زن یا مرد. این روندهای تکاملی در هر یک از دو جنس به گونه متفاوتی صورت می­گیرد. لازمه تکامل هویت جنسی مذکر، انکار کردن وابستگی عاطفی به مادر و در نتیجه جست‌وجوی هویت جایگزینی پدر است. موفقیت در این جدایی دشوار، پسرها را قادر می­ سازد تا حدود خویشتن خود را محکم سازند. به همین دلیل حس متفاوت بودن در پسرها قوی‌تر است. برای دخترها تکامل هویت جنسی بسیار آسان‌تر است، زیرا لازمه آن شناخت مادر است که اولین وابستگی عاطفی کودک به اوست (پاینز، ۱۹۹۶؛ اشدون و همکاران، ۲۰۱۱). به‌طورکلی مطابق دیدگاه روان پویایی و تکاملی، زنان بیشتر از مردان در جست‌وجوی تعهد، صمیمیت و امنیت در روابط صمیمی­ شان هستند و عشق واقعی را در ازدواج به معنای امنیت، همراهی و خوشحالی برای همیشه قلمداد می­کنند. در مقابل مردان غالباً توسط جذابیت­ های ظاهری و کشش­ های جنسی تحریک می­شوند (پاینز، ۲۰۰۲؛ ریئلا و همکاران، ۲۰۱۰)…….یالوم[۱] (۱۹۸۰) معتقد است که اگر خودشکوفایی در زمینۀ شغلی به ما کمک می­کند در مقابل ترس از مرگ مقاومت کنیم، یک رابطۀ صمیمی و پیوستن به یک فرد دیگر به مقاومت در مقابل ترس از زندگی کمک خواهد کرد. بکر (۱۹۷۳) بحث می­کند که عشق رویایی افراد را قادر می­ سازد که به ویژگی خاصی که عاشق آن هستند بپیوندند و آن شخص را برتر از خودشان ببینند. بر طبق دیدگاه معنا درمانی فرد فرسوده، احساس بی‌معنایی دارد…….مطابق دیدگاه تکاملی و روان پویایی اگر عنصر اصلی تصورات عاشقانه زنان، وابستگی و ارتباط عاطفی است و اگر عنصر اصلی تصورات عاشقانه مردان روابط جنسی است، بدیهی است که هم برای زنان و هم برای مردان دشوار است که هم‌زمان و از طریق یک رابطه، تصورات عاشقانه­ شان را برآورده سازند. بنابراین تأثیرات تفاوت­های جنسیتی در دلزدگی زناشویی بسیار آشکار است و دلزدگی معمولاً غیرقابل اجتناب است…….